References

  • Bratislava jazz days in Žilina
  • Zilina festival – Žilina
  • Czech-slovak days – Plzeň, CZ
  • Festival partnerskych miest – Bielsko Biala, PL
  • Ball for company KIA – Holiday Inn Žilina
  • Ball for Rotary club Žilina – Hotel Slovakia, Holiday Inn
  • Ball for international club – Kúpeľná dvorana, Trenčianske Teplice
  • Concerts in spa cities – Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Piešťany